Usluga tiska / Aplikacija logotipa

  • Uslugu tiska / Aplikaciju logotipa ili Vaše reklamne poruke vršimo na gotovo sve proizvode iz naše ponude.
  • Artikli su različitih oblika i boja, proizvedeni od različitih materijala, te je za postizanje kvalitetnog otiska potrebno iskustvo u odabiru odgovarajuće tehnike tiska, odgovarajučeg tipa boje i sl.
    Osim toga otisak mora udovoljavati zahtjevima za otpornost na habanje, struganje, manja mehanička oštećenja…
  • Uvijek ćemo odabrati tehniku tiska koja će na najbolji i najpovoljniji način otisnuti vaš logotip na gotovo svaki predmet.
  • Kako bi što preciznije mogli odgovoriti na Vaš upit molimo da prilikom slanja upita za tisak pošaljete što više relevantnih informacija kao što su: Količina i vrsta proizvoda, broj boja i pozicija tiska, orijentaciona veličina otiska…
  • Uvijek nastojimo da otisak, koliko god je to moguće, bude postojan, oštar, te punih i žarkih boja. To postižemo zahvaljujuči korištenju modernih tehnologija i dugogodišnjem iskustvu.
  • Cijene usluge tiska variraju i ovise o više čimbenika:
    Broju i karakteristikama proizvoda na koje se tisak vrši, broju boja tiska, veličini i zahtjevnosti otiska, tehnici kojom se tiska…