Grafički dizajn i priprema

Grafički dizajn/ priprema za tisak svih vrsta tiskanica

Ovisno o tome koliko informacija želite prenijeti dizajn Vaših tiskanih materijala može biti samo informativnog karaktera ili opširan. Bez obzira na koju se opciju odlučili dizajn mora biti jasan, atraktivan i mora sadržavati vizualni identitet poduzeća, proizvoda ili usluge koju nudite. Mi Vam nudimo profesionalno grafičko oblikovanje vizitki, letaka, memoranduma, kataloga, plakata…

Grafički dizajn/ priprema za tisak poslovnih poklona

Poslovni pokloni moraju odražavati vaš vizualni identitet i dostojno predstavljati vašu tvrtku bez obzira na to radi li se o jeftinijim ili sklupljim proizvodima. Naši dizajneri smjestit će vaš logo i druge grafičke elemente na pravo mjesto, te vam tako napravljenu simulaciju izgleda otisnutog proizvoda poslati na ovjeru, odnosno korekcije.