PRIPREMA LOGOTIPA ZA TISAK NA PROMO PROIZVODE

 •  Logotipi poslani kao rasterska grafika ili “slika” (.jpg, .tiff., .gif i drugi slični formati) nisu pogodni za izradu filmova za tisak.

  Logotip mora biti u vektorskom formatu, sve tekstove potrebno je pretvoriti u krivulje (vektorski format). Ukoliko Logotip pošaljete kao rastersku grafiku (sliku) potrebno ih je iznova nacrtati, odnosno pretvoriti u vektorski format, što može izazvati dodatne troškove.

 • Prihvatljivi formati su: .ai, .cdr, .eps, .pdf

PRIPREMA DOKUMENTA ZA DIGITALNI ILI OFFSET TISAK (SVE VRSTE TISKANICA, PLAKATA, BANNERA, REKLAMA…)

 • DIMENZIJE STRANICA – Ispravno podesiti format stranica, sve stranice za jedan projekt moraju biti istih dimenzija bez obzira da li neke imaju ili nemaju napust. Format stranice potrebno je odrediti reznim linijama. Slog treba biti centriran u odnosu na ispisnu dimenziju stranice.

 • FONTOVI – Neki fontovi ne mogu biti ispravno ukljućeni unutar PDF-a, pa iz tog razloga preporućamo da se svi fontovi konvertiraju u krivulje. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti konvertirati fontove u krivulje obavezno unutar Adobe Distiller-a uključite opciju “embed all fonts”.

 • CMYK COLOR MOD – Koristiti isključivo CMYK color mod. Za crni tekst koristiti crnu boju. 100% crna boja neka bude napravljena kao overprint. Za punoću crne boje koristite CMYK boju koja se sastoji od: C: 60%; M: 50%; Y: 50%; K: 100%

 • NAPUST – Provjerite da li su svi elementi koji idu u napust ispravno napušteni najmanje 3mm, te da nema kritičnih elemenata prijeloma (tekst) najmanje 5mm od ruba reza.

 • REZOLUCIJA – Provjerite da li sve bitmap grafike imaju rezoluciju minimalno 200-300 dpi-a i da su dovoljno kvalitetne za Vaše potrebe.

 • OVERPRINT – Provjerite da li su svi objekti koji se preklapaju ispravno podešeni (overprint).

 • STRANICE MORAJU BITI CENTRIRANE NA IZLAZNI FORMAT – Može ih biti i više u jednom dokumentu, ali samo s oznakama reza, sve ostale oznake su suvišne. Napusti se definiraju za sve četiri strane bez obzira na poziciju stranice (lijeva, desna), te vrstu uveza.