Grafička / Knjigoveška preša

Vrlo čvrsta i masivna izrada. Novo, neupotrebljavano.

GRAFIČKA PREŠA B3
Radna površina: 370 x 520 mm
Cijena: 390,00 Euro + PDV

GRAFIČKA PREŠA B2
Radna površina: 520 x 720 mm
Cijena: 420,00 Euro + PDV