Digitalni sublimacijski tisak

Sublimacijski tisak spada u podgrupu inkjet tiska. Njegova glavna karakteristika, po kojoj je i dobio ime je to što se završni stupanj u procesu tiska zasniva na prijelazu čestica tinte iz krutog u plinovito stanje. U praksi to znači da se sublimacijska boja otisne inkjet pisaćem na tkaninu ili papir te se onda u preši pod visokim pritiskom i temperaturom prenosi na materijal gdje se sjedinjuje s molekulama tkanine i postaje njezin neodvojivi dio. Na taj način boja postane intenzivna i otporna na mehaničke utjecaje, pranje, peglanje… Postupkom sublimacije željeni motivi mogu se sa papira prenijeti na razne predmete poput šalica, kapa, majica, podloga za miša, vezica za akreditacije, krpica za naočale, privjeske i sl.