Offset tisak

Offsetni tisak je vrsta tiska u kojem se boja prenosi sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu, odnosno razne vrste papira. Jednostavni poslovi odrađuju se na jednobojnom ili dvobojnom stroju, dok se zahtjevni poslovi odrađuju na višebojnom offsetnom stroju. Naš najveći prihvatljivi format papira za tisak je B1 (700×1000 mm). Debljine papira za tisak kreću se od 60 -350g. Najčešće se primjenjuje za tisak posjetnica, memoranduma, kuverti, blokova, naljepnica, letaka, plakata, samokopirnih blokova, brošura, prezentacijskih mapa,.. Najveća Prednost offsetnog tiska u odnosu na digitalni laserski tisak je vrhunska kvaliteta otiska i povoljnija cijena kod tiska većih naklada.