Novogodišnje papirnate vrećice

Papirnate vrećice su vrlo popularan izbor ekološke ambalaže za trgovine, butike, gift shopove, tvrtke, slastičarne, restorane i sl.

Nudimo i uslugu tiska personaliziranih vrećica s Vašim logom ili reklamom.

100% biorazgradive

velik izbor boja

sa ili bez tiska

frkana ili ravna ručka

VREĆICE SA RAVNOM RUČKOM

18x8x22 cm

Bijele i smeđe 0,14 Euro/kom + PDV

22x10x28 cm

Bijele i smeđe 0,15 Euro/kom + PDV

26x12x35 cm

Bijele i smeđe 0,18 Euro/kom + PDV

32x16x45 cm

Bijele i smeđe 0,24 Euro/kom + PDV

RAVNA RUČKA – INFORMACIJE I POPUSTI

  • izrađene su od 70 – 100 gramskog natron papira
  • križno dno povećava volumen te olakšava umetanje sadržaja
  • 100% biorazgradive
  • raspoložive boje: bijela i smeđa

Količine od 50 do 300 kom vrećica

Jednostrani tisak
1 boja tiska = paušal 30,00 Euro
2 boje tiska = paušal 52,00 Euro
3 boje tiska = paušal 78,00 Euro

Obostrani tisak
Cijena tiska izračunava se tako da se pomnoži:
Broj vrećica x Broj boja tiska x Broj strana tiska.
Dobiveni umnožak predstavlja ukupan broj otisaka, on se množi sa pripadajučom cijenom otiska prema količinama kako slijedi:

300 – 999 otisaka: 0,10 Euro/otisak (minimalno paušal)
1000 – 1800 otisaka: 0,09 Euro/otisak (minimalno paušal)

Izražene cijene su bez PDV-a.

Količine od 301 i više kom vrećica

Jednostrani ili obostrani tisak
Cijena tiska izračunava se tako da se pomnoži:
Broj vrećica x Broj boja tiska x Broj strana tiska.
Dobiveni umnožak predstavlja ukupan broj otisaka, on se množi sa pripadajučom cijenom otiska prema količinama kako slijedi:

301 – 999 otisaka istog vizuala: 0,10 Euro/otisak
1000 – 2999 otisaka istog vizuala: 0,09 Euro/otisak
3000 i više otisaka istog vizuala: 0,08 Euro/otisak

Izražene cijene su bez PDV-a.

100–249 kom = 0,90 Euro + PDV
250-499 kom = 0,80 Euro + PDV

500-999 kom = 0,75 Euro + PDV
1000–1999 kom = 0,60 Euro + PDV

2000 i više kom = 0,53 Euro + PDV

Cijene se odnose na full color tisak 1 strane na BIJELE vrećice.
Za obostrani tisak obračunava se ukupan broj otisaka. Izražene cijene su bez PDV-a.

500-999 kom
-5% rabat

1000-2999 kom
-10% rabat

3000-4999 kom
-15% rabat

5000 i više kom
-20% rabat

Prilikom slanja upita/narudžbe molimo Vas navedite naziv proizvoda, dimenziju, broj boja tiska i količinu.
Kako bi Vam izdali ponudu potrebno je navesti OIB i podatke firme te kontakt telefon ukoliko se radi o pravnoj osobi ili OIB i osobne podatke te kontakt telefon ukoliko se radi o fizičkoj osobi.
npr. Vrećica sa ravnom ručkom 18x8x23 cm, 200 kom, s uslugom tiska 2 boje.
Dodatni prilog(nije obavezan): graf. elementi poput logotipa i sl.

VREĆICE SA FRKANOM RUČKOM

18x8x22 cm

Bijele i smeđe 0,17 Euro/kom + PDV
U boji 0,21 kn/kom + PDV

22x10x31 cm

Bijele i smeđe 0,20 Euro/kom + PDV
U boji 0,25 Euro/kom + PDV

26x12x35 cm

Bijele i smeđe 0,23 Euro/kom + PDV
U boji 0,28 Euro/kom + PDV

14x8x38 cm

Bijele i smeđe 0,27 Euro/kom + PDV
U boji 0,33 Euro/kom + PDV

FRKANA RUČKA – INFORMACIJE I POPUSTI

  • izrađene su od 90 – 110 gramskog natron papira
  • križno dno povećava volumen te olakšava umetanje sadržaja
  • 100% biorazgradive
  • raspoložive u 12 boja

Količine od 50 do 300 kom vrećica

Jednostrani tisak
1 boja tiska = paušal 195,00 kn
2 boje tiska = paušal 390,00 kn
3 boje tiska = paušal 585,00 kn

Obostrani tisak
Cijena tiska izračunava se tako da se pomnoži:
Broj vrećica x Broj boja tiska x Broj strana tiska.
Dobiveni umnožak predstavlja ukupan broj otisaka, on se množi sa pripadajučom cijenom otiska prema količinama kako slijedi:

300 – 999 otisaka: 0,68 kn/otisak (minimalno paušal)
1000 – 1800 otisaka: 0,63 kn/otisak (minimalno paušal)

Izražene cijene su bez PDV-a.

Količine od 301 i više kom vrećica

Jednostrani ili obostrani tisak
Cijena tiska izračunava se tako da se pomnoži:
Broj vrećica x Broj boja tiska x Broj strana tiska.
Dobiveni umnožak predstavlja ukupan broj otisaka, on se množi sa pripadajučom cijenom otiska prema količinama kako slijedi:

301 – 999 otisaka istog vizuala: 0,68 kn/otisak
1000 – 2999 otisaka istog vizuala: 0,63 kn/otisak
3000 i više otisaka istog vizuala: 0,58 kn/otisak

Izražene cijene su bez PDV-a

100 – 249 kom = 6,50 kn
250- 499 kom = 6,00 kn
500- 999 kom = 5,50 kn
1000 – 1999 kom = 4,50 kn
2000 i više kom = 3,90 kn

Cijene se odnose na full color tisak 1 strane na BIJELE vrećice.
Za obostrani tisak obračunava se ukupan broj otisaka.
Izražene cijene su bez PDV-a.

500 – 999 kom -5% rabat
1000 – 2999 kom -10% rabat
3000 – 4999 kom -15% rabat
5000+ kom -20% rabat

Prilikom slanja upita/narudžbe molimo Vas navedite naziv proizvodadimenziju, broj boja tiska i količinu.
Kako bi Vam izdali ponudu potrebno je navesti OIB i podatke firme te kontakt telefon ukoliko se radi o pravnoj osobi ili OIB i osobne podatke te kontakt telefon ukoliko se radi o fizičkoj osobi.
npr. Vrećica sa frkanom ručkom 18x8x22 cm, 200 kom, s uslugom tiska 2 boje.
Dodatni prilog(nije obavezan): graf. elementi poput logotipa i sl.