Novogodišnje mape i blokovi

Blokovi za pisanje najčešće se koriste za vođenje bilješki, a uglavnom sadrže elemente poput logotipa, web adrese, broja telefona i sl.
Idealan su promo proizvod jer su sjajan vizualni podsjetnik na vašu tvrtku, proizvod, brand ili uslugu koji će sasvim sigurno
biti korišten dulje vrijeme tokom godine.
Osim blokova za pisanje u ponudi imamo i stolne mape na koje možemo dodatno vršiti uslugu dotiska na klapne.

BLOK ZA PISANJE

Blok A4

format: 210 x 297 mm
50 listova u bloku
jednostrani offset tisak
ljepljeno u zaglavlju
papir offsetni 90g
podložni karton 350 g

Blok A5

format: 148 x 210 mm
50 listova u bloku
jednostrani offset tisak
ljepljeno u zaglavlju
papir offsetni 90g
podložni karton 350 g

OSTALE INFORMACIJE

BLOK A4

Boja/Količina
1 boja tiska
2 boje tiska
50-99 kom

16,90 kn

19,00 kn

100-199 kom

12,40 kn

13,50 kn

200-499 kom

9,40 kn

10,30 kn

500+ kom

6,50 kn

7,00 kn

BLOK A5

Boja/Količina
1 boja tiska
2 boje tiska
50-99 kom

15,00 kn

16,70 kn

100-199 kom

10,90 kn

11,50 kn

200-499 kom

7,20 kn

8,00 kn

500+ kom

4,90 kn

5,60 kn

Izražene cijene su bez PDV-a.
Možete nam dostaviti grafičku pripremu ili samo graf. elemente koje želite da otisnemo (npr. logo + tekstualni sadržaj + slika).
Na temelju dostavljenih elemenata naši će dizajneri poslati grafičku pripremu na ovjeru prije samog tiska.
Poželjno je da su dostavljeni elementi poput logotipa u vektorskom formatu ili barem fotografije visoke rezolucije (min. 300 dpi-a).
Prilikom slanja upita/narudžbe molimo Vas navedite naziv proizvoda, broj boja tiska te količinu.
Kako bi Vam izdali ponudu potrebno je navesti OIB i podatke firme te kontakt telefon ukoliko se radi o pravnoj osobi ili OIB i osobne podatke te kontakt telefon ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

npr. Blok A4, 200 kom, s uslugom tiska 2 boje.
Dodatni prilog(nije obavezan): graf. elementi poput logotipa i sl. te fotografije

STOLNE MAPE

Stolna mapa PLAVA

dimenzija: 60 x 42 cm
sa blokom
bijeli papir
52 lista

Cijena: 34,00 kn + PDV

Šifra:
000010799

Stolna mapa SMEĐA

dimenzija: 50 x 35 cm
sa blokom
šamoa
52 lista

Cijena: 31,00 kn + PDV

Šifra:
000000256

OSTALE INFORMACIJE

Cjenik je u izradi, molimo za strpljenje… Ukoliko imate potrebu za tiskom na mape molimo Vas pošaljite upit.
Možete nam dostaviti grafičku pripremu ili samo graf. elemente koje želite da otisnemo (npr. logo + tekstualni sadržaj + slika).
Na temelju dostavljenih elemenata naši će dizajneri poslati grafičku pripremu na ovjeru prije samog tiska.
Poželjno je da su dostavljeni elementi poput logotipa u vektorskom formatu ili barem fotografije visoke rezolucije (min. 300 dpi-a).
Prilikom slanja upita/narudžbe molimo Vas navedite naziv proizvoda, šifru, broj boja tiska te količinu.
Kako bi Vam izdali ponudu potrebno je navesti OIB i podatke firme te kontakt telefon ukoliko se radi o pravnoj osobi ili OIB i osobne podatke te kontakt telefon ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

npr. Stolna mapa PLAVA, šifra 000010799, 50 kom, s uslugom tiska 1 boje.
Dodatni prilog(nije obavezan): graf. elementi poput logotipa i sl. te fotografije