Kalkulator Matrix

Kalkulator Matrix elegantnog dizajna, sa unosom do 10 znamenki.
Dimenzije: 18,3 x 10,6 x 3 cm.

Cijena: 44,77 kn + PDV 25%